U bind VII (Aust-Agder krets mfl. 1996) s. 542

Det var i strid med god advokatskikk at advokaten hadde påtatt seg oppdrag som midlertidig bobestyrer i et aksjeselskap, som var eiet av en tidligere klient til en advokat i det samme firmaet. Denne advokat hadde bistått sin klient i spørsmål om mulige strafferettslige forhold i forbindelse med aksjeselskapet, samt bistått med samboerkontrakt, gjensidig testament og gavebrev. Uttalt at det ikke var avgjørende i forhold til de etiske regler at advokaten ikke var inhabil etter konkursloven § 12. Det forelå klart en risiko for at advokatfirmaet satt inne med informasjon som kunne benyttes i forbindelse med oppdraget som bobestyrer. Påpekt at i henhold til konkursloven § 120 skal bobestyreren uttale seg om skyldnerens formuesforhold i forbindelse med ekteskap eller samboerforhold, og bobestyreren skal dessuten uttale seg om det kan antas å foreligge straffbare forhold.