U bind VII (Disiplinærnemnda 1994) s. 77

Advokat som i fullmektigtiden hadde bistått den ene part, påtok seg senere i kontorfellesskap med sin tidligere prinsipal, oppdrag for motparten mot sin tidligere klient. Begge oppdragene gjaldt spørsmål om eierforholdet til gamle våpen, og Disiplinærnemnda uttalte at det åpenbart forelå en klassisk situasjon med interessekonflikt som ble rammet av pkt. 3.2.4.