U bind VII (Disiplinærnemnda 1995) s. 238

Advokat som tidligere hadde vært ansatt i et finansieringsselskap, var da han fikk forespørsel om oppdrag mot selskapet, klar over at hans tidligere engasjement kunne hindre at han påtok seg oppdraget. Da det viste seg at han tidligere hadde arbeidet med den konkrete saken, tok han kontakt med retten for å hindre fristoversittelse og frasa seg oppdraget. Dette forhold ble ikke funnet stridende med god advokatskikk.