U bind VII (Disiplinærnemnda 1995) s. 343

Det var i strid med god advokatskikk å påta seg oppdrag i en omsorgssak når advokaten tre år tidligere hadde hatt et kortvarig oppdrag i en innledende fase i en samværssak for motparten. Uttalt at sak om omsorgsrett er et så følsomt rettsområde at det bør utvises særskilt varsomhet med hensyn til å ta oppdrag mot tidligere klient, også når det tidligere oppdrag hadde vært kortvarig og gjaldt en innledende fase.