U bind VII (Disiplinærnemnda 1995) s. 345

Det var ikke i strid med god advokatskikk at advokaten påtok seg oppdrag for sin svigermor mot tidligere klienter, som var søskenbarn av advokatens klient. Tvisten gjaldt en naustrett, og advokaten hadde aldri hatt oppdrag for motparten som gjaldt naustretten. Det kunne heller ikke ses at advokaten hadde fått opplysninger om sak eller personer som kunne ha betydning i den verserende tvist.