U bind VII (Disiplinærnemnda 1995) s. 359

Det var ikke i strid med god advokatskikk å ta oppdrag i en voldgiftssak mot tidligere klient som advokatfirmaet hadde hatt avgrensede oppdrag for. De tidligere oppdrag hadde innholdsmessig ikke noen tilknytningsmomenter til det nye oppdraget. Det var heller ikke i strid med god advokatskikk at en annen advokat i firmaet påtok seg oppdrag som bobestyrer i den tidligere klients konkursbo. Forholdet var belyst for skifteretten før oppnevnelsen, og stevning i voldgiftssaken ble først tatt ut etter at lagmannsretten hadde opphevet konkursåpningskjennelsen.