U bind VII (Disiplinærnemnda 1996) s. 576

Advokaten hadde opptrådt i strid med god advokatskikk ved å påta seg prosessoppdrag mot tidligere klient. Advokaten hadde ved tidligere oppdrag fått god kjennskap til den tidligere klients forhold, og det var fare for bruk av fortrolige opplysninger. Det hadde ingen betydning at klienten i det nye oppdraget var en fast klient hos advokaten fra lang tid tilbake.