U bind VII (Disiplinærnemnden 1997) s. 597

Advokaten hadde opprinnelig et oppdrag om å utrede odelsspørsmål for hele familien. Senere representerte han en av sønnene i et odelssøksmål. Advokaten opptrådte ikke i strid med god advokatskikk ved å representere sønnen også i en sak som en bror anla mot ham da det ikke forelå fare for lojalitets- eller diskresjonsbrudd.