U bind VII (Møre og Romsdal krets mfl. 1996) s. 649

Advokaten opptrådte i strid med god advokatskikk ved å påta seg oppdrag for en av ektefellene i forbindelse med skifte og andre spørsmål. Advokaten hadde tidligere bistått familien i en barnevernssak og måtte antas å ha fått inngående kjennskap til familiens situasjon og til høyst personlige forhold hos partene.