U bind VII (Oslo krets 1996) s. 653

Det var ikke i strid med god advokatskikk at en advokat påtok seg prosessoppdrag mot Norges Dyrebeskyttelsesforbund vedrørende lovligheten av forskrifter om burhøns, selv om en annen advokat i samme firma fem år tidligere hadde hatt prosessoppdrag for organisasjonen om lovligheten av burhøns. Det forelå ikke risiko for brudd på lojalitets- og diskresjonsplikten, og det var gått lang tid siden det opprinnelige klientforholdet var avsluttet. Den tidligere klient hadde også søkt bistand fra annen advokat i den nye saken. Utvalget tilla det også vekt at advokatfirmaet på forhånd orienterte sin tidligere klient om saken og oppfordret denne til å fremkomme med eventuelle innvendinger, uten å motta noen reaksjon før på et langt senere tidspunkt hvor oppdraget var innledet. Uttalt at i tvilstilfelle vil slik underretning være av betydning for vurderingen av advokatens forhold.