U bind VII (Østfold og Follo krets mfl. 1996) s. 528

Advokaten hadde ikke opptrådt i strid med god advokatskikk ved å ta oppdrag for staten i en skattesak selv om han tidligere hadde hatt oppdrag for motparten. Oppdraget for motparten var avsluttet for ca 8 år siden, og det var innholdsmessig ingen sammenheng mellom den bistand som ble ytet den gang og det som var temaet i skattesaken.