Reglenes anvendelse på fellesskap

(Reglenes anvendelse på fellesskap)1)
Driver en advokat virksomhet i selskap, kontorfellesskap eller lignende fellesskap2), gjelder reglene i 3.2.1-3.2.5 om interessekonflikter for fellesskapet3) og alle dets deltagere4).