1)

Det ble ved revisjonen i 2001 foretatt noen redaksjonelle endringer i forhold til den tidligere bestemmelsen i pkt. 3.2.5.

Bestemmelsen gjelder også i straffesaker, jfr. pkt. 1.7 første ledd annet punktum i Retningslinjer for forsvarere. Det vil således som regel være i strid med pkt. 3.2.2, jfr. pkt. 3.2.6 å påta seg oppdrag som forsvarer når en kontorfelle allerede har et forsvareroppdrag for en annen siktet eller tiltalt i samme sak, jfr. ADA-2001-88 (Oslo krets). Dette gjelder selv om forsvareroppnevnelsen ikke er i strid med straffeprosessloven § 102, jfr. nedenfor i pkt. 7 om domstolenes forhold til Regler for god advokatskikk, særlig pkt. 7.3.3.