4)

Bestemmelsen får også anvendelse i tilfelle hvor enkeltstående advokater, herunder advokatfullmektiger, trer ut av eller flytter fra et firma til et annet. Det kan ved dette medbringes og oppstå interessekonfliktproblemer. Det vises til Disiplinærnemndens avgjørelse i ADA-2008-D198.