ADA-2000-D85 (Disiplinærnemnden)

Nemnden fastslo at når det kommer nye advokater inn i et advokatfellesskap, er det i strid med god advokatskikk å fortsette et oppdrag mot tidligere klient av de inntrådte advokater. Selv om pkt. 3.2.4 etter sin ordlyd bare rammer det «å påta seg oppdrag», var det etter nemndens oppfatning liten tvil om at en advokat heller ikke kan fortsette et klientforhold dersom han etter å ha påtatt seg oppdraget, blir klar over at kjennskap til tidligere klients forhold kan brukes til urettsmessig fordel for den nye klient eller medføre skade for tidligere klient. At de inntredende advokater har taushetsplikt, kunne ikke være av avgjørende betydning. For klienten kan det likevel være vanskelig å føle seg trygg på at det ikke skjer noen kommunikasjon som kan ha betydning for saken.