ADA-2001-D120 (Disiplinærnemnden)

Når en advokat er faglig leder (bevillingshaver) i et eiendomsmeglerforetak, blir alle meglerforetakets kunder klienter av advokaten. Det vil da være i strid med pkt. 3.2.3 om andre advokater i advokatfirmaet tar oppdrag mot eiendomsmeglingsforetakets klienter. At meglervirksomheten eller advokatvirksomheten er organisert i egne aksjeselskaper, har ikke betydning da realiteten blir den samme.