ADA-2008-D198 (Disiplinærnemnden)

Advokatens kontorfelle hadde tidligere bistått klager og hans motpart i forbindelse med en avtaleinngåelse. Klager mente at advokaten derfor ikke kunne opptre på vegne av hans motpart. Disiplinærnemnden kom til samme resultat som disiplinærutvalget, og mente at advokaten hadde opptrådt i strid med Regler for god advokatskikk punkt 3.2.4, jfr. punkt 3.2.6.