U bind IV (Oslo krets 1984) s. 19

Advokaten hadde opptrådt i strid med god advokatskikk ved å påta seg å representere selgeren av et hus i en tvist som oppsto i forbindelse med gjennomføringen av salget og hvor advokatens kontorfelle hadde vært megler. Tvisten skyldtes ikke megleren. Uttalt at advokater som driver eiendomsmegling ikke skal representere noen av partene i et kjøp dersom det oppstår tvist mellom dem. Det samme må gjelde advokatens kolleger i et kontorfellesskap eller kompaniskap.