U bind VII (Aust-Agder krets mfl. 1996) s. 549

Uttalt at advokaten bør si fra seg oppdraget når motpartens tidligere advokat kommer inn i samme advokatfellesskap. Forholdet ble vurdert i forhold til pkt. 3.2.4. Det var ingen grunn til å tro at den tidligere advokat ikke ville overholde sin taushetsplikt. Dette var imidlertid ikke avgjørende da det er hensynet til klienten og hvorledes klienten opplever situasjonen som er avgjørende i forhold til de etiske regler. Påpekt at det var tale om den samme sak som motpartens tidligere advokat hadde vært engasjert i. Det dreide seg om en sak mellom tidligere ektefeller, hvor sterke personlige motsetningsforhold gjorde seg gjeldende.