U bind VII (Disiplinærnemnda 1995) s. 238

Innklaget advokat overlot sitt oppdrag til kontorfelle, noe som medførte at begge advokater ble ansett å ha opptrådt i strid med god advokatskikk.