U bind VII (Oslo krets 1995) s. 314

Det var i strid med god advokatskikk å representere arbeidsgiver i en oppsigelsessak når advokatens kontorfelle hadde representert arbeidstakeren i saker vedrørende utbygging av hans eiendom, hvorav den ene sak ikke var avsluttet. Uttalt at det var liten risiko for overtredelse av lojalitets- og diskresjonsplikten. Det ble imidlertid funnet tilstrekkelig at klienten kunne ha mistanke om diskresjons- eller lojalitetssvikt. Fremhevet at dette gjelder spesielt i klientforhold av særlig personlig karakter.