Klientmidler

Klientmidler1)
Klientmidler skal behandles2) i henhold til Justisdepartementets forskrift om behandling av betrodde midler3).
En advokat som blir bedt om å forvalte midler, skal ikke motta eller håndtere midler som ikke har en navngitt kilde4).