1)

I perioden 1977-1991 hadde Regler for god advokatskikk bare en bestemmelse som gjaldt behandling av klientmidler. Det var i de daværende reglers § 12 A fastsatt at klientmidler skulle anbringes rentebærende hvis hensynet til klienten og forholdet for øvrig gjorde det rimelig. Ved revisjonen i 1991 fikk Regler for god advokatskikk detaljerte regler om behandlingen av klientmidler. Ved en endring av reglene i 1993 ble disse detaljerte reglene erstattet av en henvisning til Justisdepartementets forskrift om behandling av betrodde midler og bestemmelsen fikk den utforming som pkt. 3.5 første ledd har i dag.