4)

I likhet med pkt. 3.1.1 annet ledd og pkt. 3.1.8 ble bestemmelsen i pkt. 3.5 annet ledd innført ved revisjonen i 2001 etter anbefaling fra CCBE. Bakgrunnen for dette var ønsket om å forhindre medvirkning til hvitvasking av penger.

Som nevnt i kommentaren til pkt 3.1.1 annet ledd, har vi siden 2001 fått hvitvaskingsloven med regler som i mange henseende er mer vidtrekkende enn bestemmelsene i Regler for god advokatskikk.