ADA-1997-32 (Hordaland krets mfl.)

En advokat var engasjert som bobestyrer for et dødsbo. Bokonto var ikke benevnt som klientkonto og lød ikke på advokaten, men på dødsboet med c/o-adresse til et begravelsesbyrå som disponerte kontoen. Dette var i strid med advokatforskriften.