ADA-1997-D45 (Disiplinærnemnden)

Beløp innbetalt av klientens sønn til advokatens klientkonto kunne ikke gjøres til gjenstand for motregning av salær. Nemnden la til grunn at det var enighet mellom partene om at beløpet var innbetalt for å dekke fremtidige omkostninger og ikke var ment til dekning av advokatens opparbeidede tilgodehavende.