ADA-1998-D57 (Disiplinærnemnden)

Advokaten hadde ved motregningen av salæret i klientmidlene opptrådt korrekt. Kravet var forfalt, og klienten ble underrettet om motregningen ved brev samme dag. Uttalt at motregning i klientmidler kan skje med mindre annet er avtalt eller utvilsomt forutsatt.