ADA-1999-1A (Oppland krets mfl.)

I strid med god advokatskikk ikke å ha gitt utskrift av klientansvarskonto ved årsoppgjøret, jfr. advokatforskriften.