ADA-1999-D117 (Disiplinærnemnden)

En advokat hadde ved sin opptreden akseptert at innbetalte midler på hans klientkonto skulle stå som sikkerhet for et senere oppgjør etter et pågående byggeprosjekt. Beløpet måtte da anses som båndlagte midler som advokaten ikke kunne motregne sitt salær i.