ADA-1999-D140 (Disiplinærnemnden)

Advokaten hadde på vegne av selger mottatt oppgjør fra kjøper til sin klientkonto. Det var i strid med god advokatskikk at advokaten utbetalte beløpet til selger uten å kontrollere om forutsetningen for innbetalingen var tilstede. Advokaten meddelt irettesettelse.