ADA-1999-D9 (Disiplinærnemnden)

I strid med god advokatskikk ikke å underrette klienten samtidig med at det motregnes i klientmidler. Melding tre uker etter var for sent, jfr. advokatforskrifte