ADA-2000-D39 (Disiplinærnemnden)

Kritikkverdig av advokaten å ta seg dekket fullt ut av innestående på klientkonto når klienten protesterer og det er reell tvist om salærets størrelse. Salæret ble etter klagen nedsatt, og advokaten ble pålagt å tilbakebetale.