ADA-2001-7A (Aust-Agder krets mfl.)

Advokatens klient ble dømt til å betale saksomkostninger til motparten med kr 37.000,-. Beløpet ble etter avtale med advokaten innbetalt hans klientkonto for videre forsendelse. Av det innbetalte beløp trakk imidlertid advokaten sitt salær på kr 12.000,-, som han ble tilpliktet å tilbakebetale fordi motregningsadgang ikke ble ansett å foreligge. Vist til Rt. 1998 s. 1306.