ADA-2001-D124 (Disiplinærnemnden)

I strid med god advokatskikk at advokaten uten å føre regnskap foretok alle utbetalinger som bestyrer for dødsbo. Også i strid med god advokatskikk at advokaten hevet honorar uten å varsle arvingene. Advokaten ble meddelt advarsel.