ADA-2001-D13 (Disiplinærnemnden)

I strid med god advokatskikk og advokatforskriften ikke å varsle klient omgående når salær avregnes mot klientkonto.