ADA-2001-D23 (Disiplinærnemnden)

Etter advokatforskriften plikter en advokat uoppfordret å sende utskrift av klientansvarskontoen ved årsskiftet. Også ellers må en advokat ha plikt til straks å etterkomme en anmodning om en oversikt over de foretatte transaksjoner, eventuelt sende kopi av kontoutskriften.