ADA-2002-D113 (Disiplinærnemnden)

Advokaten var ikke berettiget til å motregne sitt salær i innestående på klientkonto da advokaten tidligere hadde bekreftet at klienten ville få utbetalt hele erstatningsbeløpet som var blitt innbetalt til advokatens klientkonto.