ADA-2002-D35 (Disiplinærnemnden)

I strid med god advokatskikk at advokaten hadde inntektsført salær fra klientkonto uten samtidig å varsle klienten. Advokaten meddelt irettesettelse.