ADA-2003-10 (Nord-Norge kretsene)

Motregning i innbetalt forskudd til klientkonto i en annen sak var ikke i strid med god advokatskikk da det innbetalte beløpet ikke lenger kunne anses som øremerket.