ADA-2005-D93 (Disiplinærnemnden)

Referert under regler for god advokatskikk pkt. 3.3.1.