ADA-2007-D140 (Disiplinærnemnden)

Advokaten hadde ikke opptrådt i strid med god advokatskikk ved å motregne et innestående beløp mot sitt salær. Uttalt at det er vanlig at krav på salær/egenandeler avregnes i innbetalte beløp, noe som er en praktisk oppgjørsform for alle parter.