ADA-2008-D3 (Disiplinærnemnden)

Advokaten hadde handlet i strid med Regler for god advokatskikk pkt. 3.3.1 og 3.5 på grunn av manglende redegjørelse for hvordan salæret hadde blitt beregnet, særlig fordi advokaten ikke hadde godtgjort hvordan motregning i innestående på klientkonto hadde blitt foretatt. For dette ble advokaten meddelt kritikk, og nytt salær ble fastsatt.