ADA-2009-15A (Aust- og Vest-Agder, Sør-Rogaland og Haugesund kretser)

Disiplinærutvalget fant at klagen var fremsatt etter den ordinære klagefristen på seks måneder. Alvorlighetsgraden i saken gjorde at disiplinærutvalget likevel behandlet saken. Disiplinærutvalget kom frem til at advokaten har handlet i strid med Regler for god advokatskikk punktene 1.3, 2.2 og 3.5 annet ledd. Advokaten hadde ikke handlet i strid med punkt 3.2 om interessekonflikter.