ADA-2009-42 (Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark kretser)

Advokaten var prosessfullmektig for klager i en sak i 2004, hvor klager vant. Advokaten begjærte utlegg hos en av motpartene for saksomkostninger. Dette beløpet ble overført til advokatens klientkonto i 2005, men grunnet sykdom forholdt advokaten seg passiv frem til 2007. Midlene ble overført til klienten i 2009. Klager vil ha det hele beløpet, uten fradrag for utestående salær, samt forsinkelsesrenter, og ytterligere rentegodtgjørelser fra den tiden beløpet har befunnet seg på klientkonto. Disiplinærutvalget kom til at innklagede klart var uberettiget til å motta beløpet, og at hun uansett burde ha sørget for videreforsendelse av beløpet snarest. Videre fant utvalget at advokaten hadde brutt Regler for god advokatskikk punkt 3.5 ved ikke å ha levert utskrift av klientkonto i samsvar med advokatforskriften § 3-5. Hun hadde også brutt § 3-3 ved ikke å opplyse om rentekrav ved oppgjør.