ADA-2010-D132 (Disiplinærnemnden)

Advokaten krevde at klager innbetalte NOK 781 250,- til et aksjeselskap eid av advokaten. Beløpet ble betalt som advokatsalær. Disiplinærutvalget for Aust- og Vest- Agder, Sør- Rogaland og Haugesund kretser fant at advokaten hadde handlet i strid med Regler for god advokatskikk punkt 1.3 og 3.5 ved uberettiget å kreve, motta og forføye over midler som tilhørte klager. Advokaten måtte tilbakebetale beløpet i sin helhet, og ble i tillegg ilagt en disiplinærbot på NOK 15. 000,-. Nemnden kom til samme resultat, men bemerket at den ikke har myndighet til å behandle bøter ilagt til Støtteforeningen.