ADA-2013-D74 (Disiplinærnemnden)

Klager var motpart til advokatens klient. Det ble anført at advokaten pliktet å utbetale beløp fra klientkonto for å oppfylle avtalen mellom partene. Det følger av advokatforskriften at midler innestående på klientkonto tilhører klienten, og kan ikke rådes over uten samtykke eller avtale med denne. Advokaten hadde ikke handlet i strid med pkt 3.5 ved ikke å utbetale beløpet.