ADA-2016-D257 (Disiplinærnemnden)

Advokaten hadde brutt de advokatetiske regler ved håndteringen av klagers midler på en klientkonto advokaten var fagansvarlig for. Nemnden viste til regler for god advokatskikk punkt 3.5 første ledd og Advokatforskriften § 3-2 tredje ledd som regulerer klientmidler. Advokaten som fagansvarlig leder i meglerforetaket på transaksjonstidspunktet var forpliktet i henhold til ansvaret som følger av de nevnte bestemmelser. Advokaten ble meddelt en irettesettelse.