U bind VI (Bergen krets mfl. 1991) s. 150

Advokat ansett å ha opptrådt i strid med daværende § 12 A ved ikke å anbringe mottatte klientmidler på rentebærende konto på tross av at det var klart at pengene kunne bli stående inne i lang tid.