U bind VI (Disiplinærnemnda 1992) s. 173

Uttalt at advokaten har anledning til å trekke salær i midler som står på klientkonto. Advokaten hadde handlet i strid med god advokatskikk ved ikke å ha gitt utskrifter og avregning med oversikt over transaksjoner foretatt over klientkontoen.