U bind VI (Disiplinærnemnda 1992) s. 215

Advokat ilagt bot på kr 3.000,- for ikke å ha godskrevet dødsbo for opptjente renter på klientkonto beregnet til kr 26.318,-. Ansett som en alvorlig overtredelse da påløpte renteinntekter også har betydning for størrelsen på salæret.